@misc{Głuchowska:2014,
  author  = "L. Głuchowska",
  title  = "Eugeniusz Geppert. W nierzeczywistość. Twórczość Eugeniusza Gepperta po 1945 roku / Eugeniusz Geppert. Towards unreal. Eugeniusz Geppert's work after 1945 // Dominika Kowalewska, Wrocław : Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Miejskie Wrocławia, 2013 .- Opowiadając Gepperta. Dominiki Kowalewskiej "Eugeniusz Geppert. W nierzeczywistość" / // W: Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 2014, nr 17, pp. 324--334",
  note   = "  Reviewer(s)",
}