@misc{Jazownik:2014,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title  = "Strzały pod Łuknem // Henryk Szylkin, Zielona Góra, 2013 .- "Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej...". O nowych wierszach Henryka Szylkina / // W: Nad Odrą, 2014, nr 4-6, pp. 122--124",
  note   = "  Reviewer(s)",
}