@misc{Gorzelana:2015,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego // Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012 // W: Język Polski, 2015, XCV, 1-2, pp. 191--193",
  note   = "  Reviewer(s)",
}