@misc{Głuchowska:2015,
  author  = "L. Głuchowska",
  title  = "We Francji i w Polsce 1900-1939. Sztuka, jej historyczne uwarunkowania i odbiór w świetle krytyków polsko-francuskich // Anna Wierzbicka, Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2009 // W: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2015, 64, 2, pp. 297--299",
  note   = "  Reviewer(s)",
}