@misc{Banach:2014,
  author  = "I. Rudek and M. Kowalski",
  title  = "Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne // Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski (red.), Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013 .- Edukacja a ekskluzja i inkluzja społeczna / // W: Wychowanie na co Dzień, 2014, nr 3 (246), pp. 45--46",
  note   = "  Reviewer(s)",
}