@misc{Śnieg:2016,
  author  = "P. Śnieg",
  title  = "Polityka jako wyraz lub następstwo religijności // red. nauk. Ryszard Michalak, Zielona Góra : Wydaw. "Morpho", 2015 // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, 2016, nr 5, pp. 321--324",
  note   = "  Reviewer(s)",
}