@misc{Śnieg:2014,
  author  = "P. Śnieg",
  title  = "Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych // red. nauk. Bogumił Grott, Warszawa : Wydaw. Von Boroviecky, 2014 // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, 2014, nr 5, pp. 325--330",
  note   = "  Reviewer(s)",
}