@misc{Bulaczek:2013,
  author  = "A. Bulaczek",
  title  = "Stefan Pawlicki / Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów i wystąpień zagranicznych // T. Mróz (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Zgromadzenia Zmartwychwstańców Prowincji Polskiej, 2013 // W: Lumen Poloniae, 2013, nr 1, pp. 94--97",
  note   = "  Reviewer(s)",
}