@misc{Kaczor:2016,
  author  = "M. Kaczor",
  title  = "Język prawicy // Laura Polkowska, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015 // W: Język Polski, 2016, XCVI, 2, pp. 108--110",
  note   = "  Reviewer(s)",
}