@misc{Kaczor:2016,
  author  = "M. Kaczor",
  title  = "Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku // Katarzyna Kłosińska, Warszawa, 2012 // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo, 2016, XII, pp. 213--216",
  note   = "  Reviewer(s)",
}