@misc{Łoziński:2016,
  author  = "K. Łoziński",
  title  = "Zagłada Żydów Europejskich // Raul Hilberg, Warszawa : Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2014 // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, 2016, nr 6, pp. 293--296",
  note   = "  Reviewer(s)",
}