@book{Idzikowski:2000,
  author  = "B. Idzikowski and E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży",
  publisher = "Regionalne Centrum Animacji Kultury",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2000",
}