@book{Hajduk:1998,
  author  = "E. Hajduk and E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Rocznik Lubuski",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1998",
  number    = "T. 24 cz.2",
}