@book{Jazownik:1998,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Teoria i praktyka kształcenia literackiego i językowego w latach 1918-1939, ISBN: 838683272X",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "232",
  year      = "1998",
}