@book{Mańczyk:2001,
  author  = "A. Mańczyk and P. Zimniak",
  title     = "Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburstag, ISBN: 8372680566",
  publisher = "Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "298",
  year      = "2001",
}