@book{Peltz:1997,
  author  = "W. Peltz and J. Dudek",
  title     = "Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku, ISBN: 8386832398",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "166",
  year      = "1997",
}