@book{Mańczyk:2000,
  author  = "A. Mańczyk and P. Zimniak",
  title     = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka, ISBN: 8372680159, ISSN: 0860-2743",
  publisher = "Wydaw. WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "222",
  year      = "2000",
  number    = "nr 15",
}