@book{Jazownik:2001,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Teoria kszta³cenia literackiego w Polsce w latach 1918-1939: antologia, ISBN: 8389048043",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "535 + 407",
  year      = "2001",
  number    = "Cz. 1-2",
  note      = "Cz. 1. + Cz. 2.",
}