@book{Kufel:2002,
  author  = "S. Kufel",
  title     = "Prozodia polska. Przekłady poetyckie / Adam Jerzy Czartoryski, ISBN: 8389048159",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "139",
  year      = "2002",
}