@book{Peltz:2002,
  author  = "W. Peltz and J. Dudek",
  title     = "Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat, ISBN: 8389048248",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "163",
  year      = "2002",
}