@book{Jazownik:2002,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Polonistyka szkolna w latach 1918-1939: koncepcje i polemiki, programy i ich realizacja, ISBN: 8389321122",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2002",
}