@book{Białek:2003,
  author  = "E. Białek and R. Buczek and P. Zimniak",
  title     = "Eine Provinz in der Literatur, ISBN: 8389247291",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wroclawskie Wydaw. Oświaitowe",
  address   = "Wrocław - Zielona Góra",
  pages     = "370",
  year      = "2003",
}