@book{Kufel:2003,
  author  = "S. Kufel",
  title     = "Poematy i wiersze / Adam Jerzy Czartoryski, ISBN: 8389321300",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "317",
  year      = "2003",
}