@book{Kwiatkowski:2003,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Rocznik Lubuski : Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, ISSN: 0485-3083",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2003",
  volume    = "",
}