@book{Idzikowski:2003,
  author  = "B. Idzikowski and E. Narkiewicz-Niedbalec and M. Zielińska and E. Papiór",
  title     = "Młodzież polska w nowym ładzie społecznym, ISBN: 8389321793",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "447",
  year      = "2003",
}