@book{Narkiewicz-Niedbalec:2003,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec and E. Hajduk and B. Idzikowski",
  title     = "Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej, ISBN: 8389321424",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "247",
  year      = "2003",
}