@book{Borawski:2001,
  author  = "S. Borawski and J. Brzeziński",
  title     = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, ISBN: 8389321025",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "515",
  year      = "2001",
}