@book{Buczek:2004,
  author  = "R. Buczek and C. Gansel and P. Zimniak",
  title     = "Texte in Kontexten, ISBN: 8489712296",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "419",
  year      = "2004",
}