@book{Dudek:2005,
  author  = "J. Dudek and D. Janiszewska-Sieńko and U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = "Europa Środkowo-Wschodnia",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "499",
  year      = "2005",
}