@book{Borawski:2005,
  author  = "S. Borawski",
  title     = "Rozprawy o historii języka polskiego, ISBN: 8389712936",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "502",
  year      = "2005",
}