@book{Fudali:2006,
  author  = "R. Fudali and M. Kowalski",
  title     = "Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim, ISSN: 978-83-7308-757-6",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  pages     = "173",
  year      = "2006",
}