@book{Kuryło:2007,
  author  = "P. Kuryło and E. Tertel",
  title     = "Najnowsze doniesienia ze świata techniki, ISBN: 9788374811323",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "134",
  year      = "2007",
}