@book{Rybakowski:2007,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Bezpieczeństwo człowieka: konteksty i dylematy, ISBN: 9788374810685",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2007",
}