@book{Kwiatkowski:2008,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, ISBN: 9788374811514",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "223",
  year      = "2008",
}