@book{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Internet: między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem, ISBN: 9788389701084",
  publisher = "Maternus Media",
  address   = "Tychy",
  pages     = "96",
  year      = "2008",
}