@book{Mucha:2008,
  author  = "J. Mucha and E. Narkiewicz-Niedbalec and M. Zielińska",
  title     = "Co nas łączy, co nas dzieli? : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra 2007, ISBN: 9788374812115",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "437",
  year      = "2008",
}