@book{Narkiewicz-Niedbalec:2008,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Rocznik Lubuski : Marginalizacja i elitarność w edukacji",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "217",
  year      = "2008",
  number    = "T. 34, cz. 1",
}