@book{Jazownik:2007,
  author  = "L. Jazownik and M. Sinica",
  title     = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "248",
  year      = "2007",
  volume    = "",
}