@book{Sinica:2008,
  author  = "M. Sinica and L. Jazownik",
  title     = "Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, ISBN: 9788374812184",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "417",
  year      = "2008",
}