@book{Rybakowski:2009,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Edukacja - praca - bezpieczeństwo, ISBN: 9788374812382",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2009",
}