@book{Baron-Polańczyk:2009,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Komputerowe wspomaganie dydaktyki, ISBN: 9788374812689",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "185",
  year      = "2009",
}