@book{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski and A. Famuła-Jurczak",
  title     = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. : Kultura - Edukacja - Wychowania (zmiany dostrzegane i odczuwalne)",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
  year      = "2009",
  volume    = "",
}