@book{Kufel:2009,
  author  = "S. Kufel and K. Grabias-Banaszewska",
  title     = "Prace Edytorskie",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2009",
  volume    = "",
}