@book{Potocki:2009,
  author  = "R. Potocki and R. Domke and K. Banaszewski and A. Janiak and D. Miłoszewska",
  title     = "Geopolityka : Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki",
  publisher = "Instytut Geopolityki",
  address   = "Częstochowa",
  pages     = "309",
  year      = "2009",
  number    = "nr 2",
}