@book{Bartkowiak:2009,
  author  = "E. Bartkowiak and P. Prüfer",
  title     = "Cierpienie, ISBN: 9788374812986",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "173",
  year      = "2009",
}