@book{Gorzelana:2009,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Gwarili na Bukowinie... Baśnie, legendy i historie prawdziwe/ Zygfryd Seul ; zebrała i spisała, ISBN: 978838968246X",
  publisher = "Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
  pages     = "100",
  year      = "2009",
}