@book{Kowalska:2010,
  author  = "E. Kowalska and M. Kowalski",
  title     = "Reklama w społeczeństwie informacyjnym : konteksty społeczno - edukacyjne, ISBN: 9788389701176",
  publisher = "Maternus Media",
  address   = "Tychy",
  pages     = "127",
  year      = "2010",
}