@book{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and A. Pawlak and A. Famuła-Jurczak",
  title     = "Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, ISBN: 9788373089563",
  publisher = "Impuls",
  address   = "Kraków",
  pages     = "245",
  year      = "2010",
  volume    = "",
}