@book{Białek:2006,
  author  = "E. Białek and R. Buczek and J. Bzdok and K. Huszcza and J. Kubocz and P. Zimniak",
  title     = "Nowe Książki z Niemiec : Frytki w Gliwicach. Poetycka topografia Polski/ Tina Stroheker, ISBN: 8374320869",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
  pages     = "165",
  year      = "2006",
}