@book{Białek:2005,
  author  = "E. Białek and R. Buczek and J. Bzdok and M. Wolting and S. Wolting and P. Zimniak",
  title     = "Nowe Książki z Niemiec : Dzieło Żydów Wrocławia. Stary Asch i Bauerowie - pamięć ocalona/ Dagmar Nick, ISBN: 8389247666",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
  pages     = "206",
  year      = "2005",
}